Navigatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Opgesteld op 23 mei 2018. Wijzigingen voorbehouden.

Artikel 1 – Gegevens aanbieder
Djello is een handelsnaam van:
Djello
Hollanderstraat 20
8096 AL Oldebroek

E-mailadres: info@djello.nl
Website: www.djello.nl

KvK-nummer: 69380813
BTW-nummer: NL 021398550 B01
IBAN: NL08 RABO 0321 7479 41
BIC/SWIFT: RABONL2U

Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Djello en op elke tot stand gekomen order via de webwinkel van Djello.
2. Door het plaatsen van een bestelling op de website van Djello geeft de klant te kennen met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord te gaan.
3. Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 3 - Het aanbod
1. Alle aangeboden artikelen worden in de webwinkel zo volledig mogelijk beschreven en zo waarheidsgetrouw mogelijk getoond, foto’s en kleuren kunnen echter afwijken van de werkelijkheid.
2. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod of fouten ten gevolge van technische problemen binden Djello niet.

Artikel 4 - De overeenkomst
1. Een overeenkomst tussen Djello en een klant komt tot stand nadat een bestelling via de webwinkel is geplaatst.
2. Djello is zonder opgave van redenen te allen tijde gerechtigd om bestellingen te weigeren of meer informatie bij de besteller op te vragen.

Artikel 5 - Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van artikelen in de webwinkel van Djello heeft de klant de mogelijkheid de artikelen binnen 14 dagen zonder opgave van reden te ruilen of retourneren. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het artikel door of namens de klant.
2. De klant dient het artikel direct na ontvangst te controleren op eventuele beschadigingen of gebreken.
3. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het artikel met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Djello retourneren, conform de door Djello verstrekte instructies.
4. De klant heeft recht op terugstorting van het volledige aankoopbedrag inclusief de bezorgkosten. Tegoeden die voortvloeien uit een retournering of ruiling zullen door Djello zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, worden terug betaald.

Artikel 6 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikelen die niet geruild of geretourneerd kunnen worden:
- In opdracht bestelde artikelen die geen gebreken vertonen;
- Reeds gebruikte artikelen;
- Artikelen met gebreken die door de koper zelf geprobeerd zijn te herstellen;
- Artikelen waarvan de verzegelde verpakking is geopend of de verpakking is verwijderd.

Artikel 7 - Prijzen
1. Alle genoemde prijzen op de website of in andere uitingen van Djello zijn in Euro`s, inclusief 21% of 6% BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.
2. Voordat de bestelling wordt bevestigd door de klant is de volledige prijs (inclusief verzendkosten) bekend.
3. Alle op de website genoemde prijzen en andere gegevens zijn onder voorbehoud van wijzigingen en eventuele typefouten.

Artikel 8 - Betaling
1. Betaling van een online bestelling verloopt door middel van iDEAL, Bancontant / Mister Cash, Sofort Banking, PayPal of overboeking.
2. Bij betaling via iDEAL of PayPal is het belangrijk om na het afronden van de betaling terug te gaan naar de webwinkel. Als dit niet gebeurt worden de artikelen niet gereserveerd en ontvangt de klant geen bevestiging van de bestelling.
3. Bij een overboeking via het bank- of girorekening van de klant kan het een paar werkdagen duren voordat de betaling bij Djello binnen is. De order wordt pas in behandeling genomen op het moment dat de betaling ontvangen is. De klant moet dan dus rekening houden met een langere levertijd. De artikelen worden maximaal 5 dagen gereserveerd.
4. Djello behoudt zich het recht voor één of meerdere van bovengenoemde betaalmogelijkheden, voor bepaalde of onbepaalde tijd, niet aan te bieden.
5. Van elke afgeronde bestelopdracht krijg de klant een orderbevestiging per e-mail. De orderbevestiging is geen betaalbewijs, maar geeft alleen aan dat de bestelprocedure succesvol is doorlopen en dat Djello de order goed ontvangen heeft.

Artikel 9 - Levering en verzending
1. Djello neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de afhandeling en verzending van orders.
2. Djello streeft ernaar een bestelling binnen 48 uur na ontvangst van betaling te verzenden naar het opgegeven adres, tenzij anders vermeld.
3. Bij overschrijding van deze verzendtermijn zal Djello dit zo spoedig mogelijk melden per e-mail. Dit geeft geen recht op annulering van de bestelling.
4. Alle genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
5. Alle bestellingen gedaan bij Djello worden verzonden PostNL.
6. Wanneer er bij een bestelling artikelen zitten met een langere levertijd (dit wordt altijd uitdrukkelijk bij het artikel vermeld), dan verzenden wij de volledige bestelling op het moment dat deze compleet is. Op verzoek kan Djello de overige artikelen eerder verzenden, maar dan worden er voor de nalevering opnieuw verzendkosten in rekening gebracht.

Artikel 10 - Garantie
Djello staat er voor in dat de artikelen voldoen aan de op de website vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 11 - Persoonsgegevens
Alle persoonsgegevens die bij een bestelling kenbaar worden gemaakt aan Djello worden uitsluitend gebruikt voor een correcte afhandeling van de bestelling. Djello doet haar uiterste best privacygegevens te beschermen. Gegevens van klanten worden niet aan derden ter beschikking gesteld, met uitzondering van de eventuele verzendpartijen waarmee wordt samengewerkt en uitsluitend met het doel een vlotte afhandeling van de verzending en bezorging te bewerkstelligen. Mochten gegevens door onmacht in handen van derden komen, dan is Djello daar niet aansprakelijk voor.
Djello bewaard de persoonsgegevens tot uiterlijk 7 jaar na het plaatsen van de laatste door u geplaatste order.

Artikel 12- Winacties
Door deelname aan de diverse winacties van Djello gaat de deelnemer automatisch akkoord met de voorwaarden die hieronder worden genoemd:
- Over de uitslagen en toekenning van prijzen voortvloeiende uit winacties kan niet worden gecorrespondeerd.
- Uitslagen worden indien van toepassing gebaseerd op loting of naar keuze van Djello (afhankelijk van het type winactie), daaraan kunnen in geen enkel geval rechten worden ontleend.
- De naam van de winnaar (en eventueel leeftijd als het gaat om winacties waar kinderen aan deel kunnen nemen) kan door Djello vermeld worden op de website of facebookpagina.
- De winnaar van de prijs geeft Djello toestemming om kosteloos eventuele foto’s of andere geleverde bijdragen ten behoeve van de winactie te gebruiken en tevens in te zetten bij promotionele activiteiten via diverse (social) media en de website.
- Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de winactie.
- Djello is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deze niet conform deze voorwaarden handelen of indien zij het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
- Elke prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere artikelen.
- Per winactie wordt een looptijd vermeld op de betreffende webpagina of facebookpagina.
- De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gesteld via e-mail. Na ontvangst van eventuele adresgegevens wordt de gewonnen prijs verzonden. De winnaar kan tot uiterlijk één week na de bekendmaking aanspraak maken op de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.
- Djello mag naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden van de winacties of een specifieke actie in het bijzonder wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de winactie staken, zonder dat zij daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie zal door Djello op de daarvoor betreffende webpagina of facebookpagina bekend worden gemaakt.

Artikel 13 - Klachtenregeling
Klachten moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij Djello, direct nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd. In geval van een geschil of een klacht zal Djello deze binnen een termijn van 14 dagen in behandeling nemen en in alle redelijkheid trachten te komen tot een oplossing. Is dit niet mogelijk dan wordt er overgegaan tot restitutie van het aankoopbedrag.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2019 Djello | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel